Partneri

Partneri

- Centar za kulturu Omiš
- Centar za kršćansku kulturu Prudencija
- Kaštelansko kazalište
- Plesni art laboratorij i Centar koraki Rijeka
- Udruga mladih akademskih glazbenika Split
- Hrvatska udruga Benedikt