OBAVIJEST O PROGRAMU STRUČNOG TEČAJA

STRUČNI TEČAJ

''OSNOVE DRAMATURGIJE I TEATROLOGIJE''

Voditelj: prof. dr. sc. Vlatko Perković

info: teatar.ilirik@gmail.com, ili 091/532 78 92

 ''OSNOVE DRAMATURGIJE I TEATROLOGIJE''

Tematske cjeline koje upućuju na sadržaj predavanja o suvremenim i povijesnim posebnostima dramskog teksta i pristupa kazališnoj činjenici, njenom osvješćenju, estetskom i semantičkom smislu kazališne emisije.

Edukativni program namijenjen je svim zainteresiranim skupinama i pojedincima koji imaju potrebu aktivnog doživljavanja kazališne predstave i dramskog djela u njezinu temelju, što znači da teži otvaranju prostora za osobnu apercepciju gledanog i čitanog, a isto tako i za kritičko uočavanje nedostatakâ kazališne predstave s obzirom na njezino moguće siromaštvo estetskog iskazivanja suvremenih socioloških konotacija dramskog djela u njezinu temelju ili na upitnu tendenciju preoblikovanja njihova smisla poradi iskazivanja drugačijeg sadržaja predstave od onog koji je svojstven dramskom djelu.

Metoda edukacije: Sve poduprijeti primjerima iz kazališne prakse.

I.

Temeljna objašnjenja umjetnosti jezika u dramsko-literarnoj vrsti s ciljem da se polaznici suoče s formom literarno-dramskog djela kao predloška za predstavu.

            METODA: privođenja slušatelja do osvješćenja razlikâ umjetničke funkcije jezika u dramskoj literarnoj vrsti s drugim umjetnostima jezika

ILUSTRACIJA:

a) kratki ulomak proznog djela;

b) ulomak pjesničkog djela;

c) kratki ulomak dramskog djela

BROJ SATI: 2 sata

II.

Sadržajni smisao forme dramskog djela; geneza njegova nastanka u religijskom-ritualnom mimesis mitskih događaja, a s ciljem da gledatelj u suočenju sa sudbinom dramskog lica stavi svoje (dionizijevske) strasti pod nadzor (apolonski refleks); tragedija kao poticaj za katarzu; o katarzi kao svrsi tragične prikazbe.

ILUSTRACIJA: Primjeri iz antičke dramske književnosti

LITERATURA ZA POLAZNIKE:

- Vojtech Zamarovský Junaci antičkih mitova (Leksikon grčke i rimske mitologije), Školska knjiga, Zagreb, 1973.,

- Sofoklo Antigona

- Sofoklo Kralj Edip

- Eshil Orestija

- Euripid Elektra

- Euripid Medeja

BROJ SATI  3 sata

III.

Značajke tragedijske literarne vrste: Aristotelova definicija tragedije i njegovi poetički napuci o dobroj i lošoj građi tragedije

METODA: Uz korištenje primjera iz antičke dramske književnosti, objašnjenje djela, pojedinih epizodija, korskih pjesama i dramaturške funkcije Kora

LITERATURA: Aristotel O pjesničkoj umjetnosti

BROJ SATI: 3 sata

IV.

Estetski oblik starogrčke tragedije i njezin socijalno-religijski smisao reflektira i estetiku njezina kazališnog uprizorenja; grčka pozornica kao mjesto tragedijskog obreda

ILUSTRACIJA: Fotografije i tlocrt grčkog teatra

LITERATURA: Cesare Molinari Teatro

ili: Phyllis Hartnol A Concise History of the Theatre

ili D'Amice Povijest dramskog teatra

BROJ SATI: 2 sata

V.

Konvencija starogrčke pozornice i njezina semantička polivalentnost: mjesto zbivanja dramske radnje i prostora za igru dramske radnje; dalekosežna anticipacija ovih mogućnosti za kasnije scenografske konvencije sukladne dramaturškim svojstvima djela i pripadajućim im povijesno-kazališnim poetikama:

- Konvencija starorimskog teatra i pozornice

- Renesansna konvencija pozornice

- Konvencija pučkog kazališta i commedia dell'arte

- Konvencija igranja crkvenih prikazanja

- Konvencija elizabetinske pozornice

- Barokna konvencija pozornice

- Klasicistička konvencija pozornice

- Konvencija prikazbe romantičarske dramske književnosti

- Scenografska realistična poetika

METODA: Sva objašnjenja u skladu sa literarnim poetikama, prikazbenim konvencijama dotičnih poetika i literarnim svojstvima razmatranih djela

ILUSTRACIJE: Slike iz stručne literature

Objašnjenja na primjerima dramskih djela:

- Nicoolò Machiavelli Mandragola,

- Marin Držić Dundo Maroje

- Jedno crkveno prikazanje: Nepoznati autor Muka sv. Lovrinca, mučenika ili Muka Spasitelja našega, priredio Josip Ante Sodo

- Shakespeare: Romeo i Julija, Otello, Hamlet, Kralj Lir, Oluja

- Piere Corneille Cid

- Jean Racine Fedra

- Moliere Tartuffe, Don Juan ili Mizantrop

- Friedrich Schiller Razbojnici ili Spletka i ljubav

- Henrik Ibsen Neprijatelj naroda, Nora

- Maksim Gorki Malograđani ili Jegor Buličov

- Čehov Tri sestre, Ujka Vanja

- Miroslav Krleža Gospoda Glembajevi, U agoniji, Leda

STRUČNA LITERATURA: Cesare Molinari Teatro

ili: Phyllis Hartnol A Concise History of the Theatre

ili D'Amice Povijest dramskog teatra

SATI. 4 sata

VI.

Novije dramske i dramsko-prikazbene poetike dvadesetog stoljeća

- teatar začudnosti

- objektivizirajući dramaturški refleks

STRUČNA LITERATURA:

Opis nove tehnike glumačke umjetnosti koja proizvodi efekt začudnosti, iz knjige Bertolt Brecht Dijalektika o teatru (str. 113 - 141)

Eugene Ionesco (Ežen Jonesko) Pozorišno iskustvo, Bg, 1965.

DRAMSKA LITERATURA:

B. Brecht Opera za tri groša ili Majka Courage i njena djeca

Beckett U očekivanju Godota, Svršetak igre

E. Ionesco Ćelava pjevačica

SATI. 3 sata

VII.

Poetska drama:

Paul Claudel ( 1868 – 1955)

- katolička tenzija

- smisao žrtve

- između materijalnog i spiritualnog

- ljubav u Bogu i kroz Boga prema Drugom kao vječna vrijednost

- odricanje od materijalnog i ovozemaljskog - put ka spasenju i posvećenju

- drama u funkciji poetskog izricanja kršćanske dogme

- tehnika drame i njena izvođačka pretpostavka u spektakularnoj efektnosti "totalnog teatra"

Literatura o Claudelu

Jelena Zuppa: Paul Claudel, u Povijest svjetske književnosti 3, Mladost, 1982., str. 607 – 609

Tomislav Sabljak: Paul Claudel: Drama i glazba, Teatar XX stoljeća, MH, 1971.

Dramska djela:

- Navještenje

- Razdioba podneva

BROJ SATI. 2 sata

VII.

Idejna scena; scenografske tendencije 20. stoljeća kao vizualna posljedica dramaturških i izvedbenih poetika u svom povijesnom razdoblju:

- slikarski ekspresionizam

- arhitektonska scena

- scenski vizualni redukcionizam (scenografski znakovi s težnjom metaforičnog smisla)

- prostor za igru (kazalištarnost zbivanja, intelektualistički kazališni čin)

- Konstruktivistički prostor za igru, scena s funkcijom iskazivanja psihološkog prostora i čimbenika dramskog učinka - kinetička scena

- ambijentalno kazalište

- kazalište ambijentalne publike

METODA: Sve prikazbene konvencije objašnjavati u skladu s kazališnim poetikama i sociološko-povijesnim razlozima uvjetovanja određenog stila

ILUSTRACIJA: Fotografije igraćeg prostora, video snimke predstava

STRUČNA LITERATURA:

Boris Senker: Redateljsko kazalište, Biblioteka Prolog, Zg., 1977.

Vlatko Perković: Kvalitativne promjene kazališnog znaka, MH, Zagreb, 2004.

BROJ SATI . 2 sata

VIII.

Redateljski pristup dramskom djelu u kontekstu vremena prikazbe djela; razlozi njegova uprizorenja i domišljaj o autentičnom estetskom izrazu uprizorenja; Smisao paralelno egzistirajućih dramskih poetika i mogućnost iskaza suvremenih konotacija djela dovođenjem u svezu pojedine sekvencije djela sa sadržajem pojedinog paralelnog dramaturškog refleksa

METODA: Primjeri iz kazališne prakse s pojašnjenjem sadržaja izvornog dramaturškog refleksa djela i njegove sadržajne alternative u suprotnom refleksu; isticanje nužnosti lojalnosti prema ideji djela, ali i otvaranje mogućnosti da se njegovi pritajeni slojevi akcentuiranju u kontekstu socijalnih i estetskih zapitanosti vremena prikazbe.

STRUČNA LITERATURA: Vlatko Perković: Isključivost poetika i njihovo prelijevanje (str. 127 - 138), iz knjige istog autora Dramaturgija i kazališni znak, Biblioteka Prolog, Zg., 1984.

BROJ SATI. 2 sata

IX.

Razgovor sa sudionicima o ciklusu predavanja; dodatna objašnjenja; odgovaranje na pitanja

BROJ SATI. 2 sata

UKUPNO 25 sati