Partners

Partners
- Hrvatski centar za dramski odgoj


- Kulturna udruga Marko Marulić

- Hrvatska udruga Benedikt

- Centar za kulturu Omiš

- Plesni art laboratorij i Centar koraki Rijeka

- Udruga mladih akademskih glazbenika Split

- Centar za kršćansku kulturu Prudencija